Công ty : Chương Châu Jialong Technology Inc.
Địa chỉ nhà : Số 13 Đường JinFeng North, Khu công nghiệp Beidou, Quận Tương Thành, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc.
Điện thoại : +86-13625794992
e-mail : export@jialong.cn
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật